BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM

 - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Poznańskim
   na lata 2013 - 2020
 - Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014 - 2020
 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014 - 2020

 - Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

 - Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2019

 - Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014 - 2018

 - Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2015

 - Strategia Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010 - 2015

 - Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015

 - Raport z Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2015

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015

 - Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015 - 2017

 - Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2012-2014

 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2008 - 2013

 - Program Zdrowotny Powiatu Poznańskiego na lata 2009 - 2013

 - Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach 2007 - 2013

 - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach  2007 - 2013

 - Monitoring Stategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013 (sierpień 2011)

 - Monitoring Stategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Ewaluacja wdrażania strategii rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2008 - 2011

 - Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2004 - 2006

 - Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego na lata 2002 - 2006

 

 

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-13 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 12:45

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-11-13 08:06 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:08 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:14 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:31 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:51 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-19 15:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-23 09:13 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-02-11 09:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-09-30 14:26 przez Pieczyński Maciej: dodanie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2019
 • zmieniono 2020-09-30 14:27 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-09-30 14:28 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-09-30 14:47 przez Pieczyński Maciej: dodanie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego
 • zmieniono 2020-09-30 14:50 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-12-03 13:54 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2021-02-08 12:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 11:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta techniczna
 • zmieniono 2021-05-06 11:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 11:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 12:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 12:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 12:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-06 12:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: przeniesienie do archiwum nieaktualnego programu
 • zmieniono 2021-05-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: przeniesienie do archiwum nieaktualnego programu
 • zmieniono 2021-05-17 12:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery