BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 51 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyboru firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w celu sporządzenia audytu sytuacji prawno-ekonomicznej Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. oraz zawartej umowy przejęcia realizacji świadczeń zdrowotnych oraz dzierżawy mienia szpitala w Puszczykowie z dnia 26.07.2002 r.

Uchwała Nr 52/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 lutego 2003

  w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na instalację systemu CCTV cz/b z zapisem cyfrowym i kamerami o wysokiej rozdzielczości na parterze i w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery