BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.2.2019 z dnia 14.01.2019 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przygotowywanie i zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań w tym z zakresu edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności;
 2. Uczestnictwo w kreowaniu wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskie;
 3. Uczestnictwo w opracowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie poznańskim;
 4. Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów, wystaw;
 5. Uczestnictwo w prowadzeniu kalendarza imprez i kalendarium internetowego, w tym z zakresu edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności;
 6. Samodzielne prowadzenie projektów, w tym ich budżetowanie i raportowanie;
 7. Współpraca z gminami oraz organizacjami pozarządowymi, w tym z zakresu edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, a także w zakresie promocji powiatu poznańskiego.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Możliwa praca w weekendy oraz częste wyjazdy.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum 3 lata stażu pracy;
 3. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Orientacja w zakresie zamówień publicznych;
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office oraz CMS;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w administracji publicznej;
 2. Komunikatywna znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub innym dokumentem;
 3. Umiejętność opracowywanie tekstów;
 4. Umiejętność obsługi stron internetowych, w tym Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także ewentualną znajomość języka angielskiego;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.01.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-01-14 13:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1323
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-01-14 13:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-17 15:25