BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.13.2019 z dnia 30.04.2019 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego;
 2. Koordynowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych w tym: uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę;
 3. Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości;
 4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 5. Zlecanie osobom trzecim wykonania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości;
 6. Sporządzanie oraz procedowanie umów na dostawę mediów, w tym negocjacje warunków współpracy z kontrahentami;
 7. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych;
 8. Udział w komisjach przetargowych;
 9. Opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów.   

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Dopuszcza się możliwość wykonywania pracy w formie telepracy.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu), Kodeks cywilny (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zawarcia umowy najmu, dzierżawy oraz współwłasności), o samorządzie powiatowym oraz prawo budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozdziału 6 utrzymanie obiektów budowlanych);
 3. Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 3. Wysoka kultura osobista;
 4. Komunikatywność;
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.05.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-04-30 13:41

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1131
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-04-30 13:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17