BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 164/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,5 m3 dla Potrzeb Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 165 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2003r.

  w sprawie:
1.0głoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników o pojemności 1,5 m3 do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Powiatu Poznańskiego. 2.Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 166/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Banery