BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 167/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Oddziałowi PTTK w Szamotułach na organizację XLIV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego" Wielkopolska 2003 ".

Uchwała Nr 168/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie:
zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego dotyczącego II etapu remontu segmentu „D” budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 169 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.

Uchwała Nr 170/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański w 2003 r.

Uchwała Nr 171/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003 r.
 

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Ogrodniczym OWIPLANT Sp. z o.o. w Owińskach w sprawie zasad rozliczenia poniesionych nakładów na budowę kotłowni gazowej w budynkach wynajmowanych od Owiplantu na potrzeby oświatowe powiatu poznańskiego

Uchwała Nr 172/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia umowy z Wydawnictwem Pietruska & Mierkiewicz sp. z o.o. na wykonanie atlasu turystyczno - rekreacyjnego Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr 173/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003

w sprawie:
zmiany uchwały nr 64/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego (..) zmienionej uchwałą nr 152/03 z dnia 28.04.2003 roku.

Uchwała Nr 174/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu" Wielkopolska"

Uchwała Nr 175/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 2003

w sprawie:
dofinansowania Komitetu Fundacji Sztandaru dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Banery