BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 169 / 2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2003r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.


Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu im.Mikołaja Kopernika w Puszczykowie dotyczącego nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul.Libelta 29, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Puszczykowo, arkusz mapy 10, działka nr 1321/7 o pow. 1345 m2 , zapisanej w KW Nr 41 385.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański- Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie pismem z dnia 29 kwietnia 2001 r. zasygnalizował zbędność trwałego zarządu częścią nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Libelta 29, na której posadowiony jest budynek mieszkalny składający się z siedmiu lokali mieszkalnych. Decyzją Burmistrza Puszczykowa z dnia 12 sierpnia 2002 r. Nr GG 7414-17/2002 zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1321/5 wskutek którego, wydzielona została m. in. działka nr 1321/7 o pow. 1345 m 2 zabudowana ww. budynkiem. W dniu 9 maja 2003 r. dyrektor Liceum złożył wniosek o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika dotyczącego działki nr 1321/5. Wygaszenie prawa trwałego zarządu umożliwi Powiatowi Poznańskiemu sprzedaż lokali
Mieszkalnych na rzecz ich najemców, którzy złożyli ofertę kupna wyodrębnionych nieruchomości lokalowych wraz z ułamkowymi częściami prawa własności gruntu. Zgodnie z brzmieniem art. 47 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nieruchomością powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-27 14:11
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 10:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7866
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-18 09:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 15:12