BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 170/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2003r.


w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański w 2003 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/31/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenie budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późno zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się podział środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2003 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Ewie Dale.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W budżecie powiatu poznańskiego na rok 2003 przewidziano na ten cel kwotę 15.538 zł (rozdział 85346 § 4300). Z niniejszej kwoty 8.214 zł zostanie przeznaczone dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy co stanowi 100% wnioskowanej kwoty i 7.324 zł dla Domu Dziecka w Kórniku - Bninie - co stanowi 82% wnioskowanej kwoty.
Na podstawie złożonych przez dyrektorów wniosków dotyczących dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2003 r. przy podziale środków przewidzianych na dokształcanie zawodowe wzięto pod uwagę następujące kryteria:
- dostępność do szkoleń jak największej liczby pracowników merytorycznych,
- zakres szkoleń/ konferencji ze wskazaniem na charakter placówki, w szczególności w zakresie metod pracy z dzieckiem i rodziną,
- brak możliwości samofinansowania dokształcenia w szkołach wyższych przez nauczycieli.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-27 13:04
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 10:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7864
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-18 09:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 12:13