BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 171/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2003r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Ogrodniczym OWIPLANT Sp. z o.o. w Owińskach w sprawie zasad rozliczenia poniesionych nakładów na budowę kotłowni gazowej w budynkach wynajmowanych od Owiplantu na potrzeby oświatowe powiatu poznańskiego

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
uchwala się co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia zawrzeć umowę określającą zasady rozliczenia poniesionych przez powiat nakładów na budowę kotłowni gazowej w budynkach dzierżawionych od Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Owiplant, Owińska ul. Poznańska 15 na potrzeby filii Zespołu Szkół w Rokietnicy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi
Grabkowskiemu i Członkowi Zarządu Tomaszowi Łubińskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p Marek Woźniak
Członkowie Zarządu
- p. Ewa Dalc
- p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Powiat Poznański przeprowadził inwestycję sieci grzewczej gazowej w obiektach szkolnych w Owińskach dzierżawionych przez Zespół Szkół w Rokietnicy od Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Owiplant Sp. z o.o. w Owińskach. W związku z poniesionymi kosztami w budynkach nie będących własnością Powiatu, konieczne jest zawarcie umowy regulującej wzajemne
rozliczenia powstałe pomiędzy stronami. Umowa dzierżawy zawarta z Przedsiębiorstwem Owiplant w dniu 30.07.2002 r. przewidywała zawarcie po zakończeniu inwestycji umowy dotyczącej zasad rozliczenia wydatków z nią związanych. Niniejsza umowa jest realizacją zapisu § 12 umowy z dnia 30.07.2002 r.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-04 11:47
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 10:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7863
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-18 09:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 12:13