BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 176/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na organizację poczęstunku dla dzieci uczestniczących w przeglądzie "Na szage bez powiat".

Uchwała Nr 177/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: - wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, - wykonanie projektu budowlanego dla niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami PIP, Sanepid i Straż Pożarna.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 178 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i basenu w budynku głównym Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, - wykonanie likwidacji kotłowni elektrycznej w budynku nr 8 OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, - wykonanie adaptacji magazynu na warsztat.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 179/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 180/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwała Nr 181/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2003r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji budowlanej międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Banery