BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.20.2019 z dnia 17.07.2019 r.

STANOWISKO: ZASTĘPCA DYREKTORA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Nadzór nad Referatem Orzeczniczym oraz stanowiskiem do spraw weryfikacji orzeczeń;
 2. Planowanie składów orzeczniczych oraz nadzór merytoryczny nad nimi;
 3. Monitorowanie obiegu odwołań od orzeczeń i skarg dotyczących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 4. Prowadzenie finansowych rozliczeń specjalistów zatrudnionych na umowy kontraktowe i umowy zlecenia;
 5. Koordynowanie pracy między Referatem Orzeczniczym i referatami administracyjnymi Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 6. Współpraca z Wojewódzkim Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych i organami rentowymi;
 7. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

2. Zależność służbowa: Dyrektor – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Minimum 4 lata stażu pracy;
 3. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
 4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 5. Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 6. Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office);
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub na stanowisku związanym z orzekaniem o niepełnosprawności;
 2. Umiejętność zarządzania personelem;
 3. Umiejętności negocjacyjne;
 4. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 5. Komunikatywność;
 6. Odporność na stres;
 7. Wysoka kultura osobista;
 8. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2.08.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-07-17 08:48

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 899
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-17 08:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17