BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.33.2019 z dnia 18.11.2019 r.

2 STANOWISKA: INFORMATYKA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Obsługa help-desk;
 2. Konfiguracja stacji roboczych, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;
 3. Naprawa stacji roboczych (wymiana uszkodzonych podzespołów);
 4. Wdrażanie, testowanie, utrzymanie i rozwój nowych aplikacji/systemów;
 5. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej istniejących oraz wdrażanych aplikacji/systemów;
 6. Nadzór nad realizacją oraz ciągłością umów dot. dostaw sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych z firmami zewnętrznymi;
 7. Uczestniczenie w procesie zakupu urządzeń i oprogramowania;
 8. Informowanie o potrzebach dot. nowego sprzętu, oprogramowania oraz usług;
 9. Bieżąca inwentaryzacja sprzętu IT i oprogramowania;
 10. Przygotowywanie sprzętu teleinformatycznego do likwidacji;
 11. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 12. Bieżący udział w pracy wydziału.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Informatyki.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows 7/10,
 3. Dobra znajomość budowy komputera (umiejętność diagnozowania awarii i wymiany uszkodzonych podzespołów),
 4. Podstawowa znajomość konfigurowania drukarek lokalnych i sieciowych (w oparciu o serwer wydruku Windows),
 5. Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCP,
 6. Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych: model TCP IP, routing,
 7. Podstawowa wiedza dot. protokołów: http, smtp, pop3, imap, ftp, icmp, ssh,
 8. Podstawowa znajomość narzędzi: ipconfig, ping, arp, telnet,
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Nieposzlakowana opinia;
 12. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
 2. Zaangażowanie, pracowitość, inicjatywa i punktualność,
 3. Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń,
 4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim,
 5. Umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole,
 6. Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy.
 7. Znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012/2016,
 8. Znajomość pracy w środowisku domeny Active Directory (usługi katalogowe Active Directory, zasady grupy GPO itp.),
 9. Znajomość systemu operacyjnego LINUX.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-11-18 13:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 649
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-18 13:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17