BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.30.2019 z 11.10.2019 r.

 

2 STANOWISKA: CZŁONEK POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - PSYCHOLOG

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, REFERAT ORZECZNICZY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

       1) Analiza dokumentów,

       2) Przeprowadzanie badań psychologicznych na potrzeby Zespołu,

       3) Wydawanie ocen psychologicznych i doradcy zawodowego,

       4) Udział w składach orzeczniczych.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu Orzeczniczego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 2. Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 3. Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Wysoka kultura osobista,
 5. Praktyka w orzekaniu o niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie kserokopia  - dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.10.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-10-11
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2019-10-11 10:36

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 576
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-11 10:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17