BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.35.2019 z dnia 27.11.2019 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu;
 2. Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty;
 3. Gromadzenie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty;
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:
  - opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
  - przekazywania wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między Zarządem i Radą oraz monitorowaniem udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu na wnioski i interpelacje;
 5. Opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z uchwał podjętych przez Radę;
 6. Prowadzenie rejestrów:
  - uchwał Zarządu,
  - zarządzeń Starosty,
  - wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
 3. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 2. Posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie;
 3. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 4. Umiejętność pisania protokołów oraz przygotowywania i redagowania pism;
 5.  Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów potwierdzających przebieg załatwienia i rozstrzygania spraw;
 6. Umiejętność organizacji pracy;
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 8. Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 9.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-11-27 11:29

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1191
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-27 11:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17