BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.38.2019 z 11.12.2019 r.

 

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU,

REFERAT DS. REJESTRACJI POJAZDÓW

FILIA W STĘSZEWIE

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1) Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przyjmowanie wniosków w zakresie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowywania pojazdów, zgłoszeń sprzedaży pojazdów, zawiadomień o zmianach
  w dowodzie rejestracyjnym,
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestracji pojazdów,
 3. Wydawanie dowodów rejestracyjnych,
 4. Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów,
 5. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

2) Zależność służbowa: Kierownik Filii w Stęszewie.

3) Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

4) Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, ul. Poznańska 20.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo
  o ruchu drogowym,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 6. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Komunikatywność;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Odporność na stres.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2019-12-11 13:14

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 831
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-12-11 13:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:58