BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.4.2020 z 28.01.2020 r.

 

STANOWISKO: starszy inspektor, samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SAMODZIELNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

2) Analizowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu poznańskiego, organizowanego przez inne jednostki, takie jak: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Gminy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomunikowania połączeń autobusowych i kolejowych na terenie powiatu poznańskiego;

3) Rozliczanie dofinansowania linii powiatowych w transporcie drogowym;

4) Prowadzenie korespondencji związanej z tworzeniem związku powiatowo – gminnego.

2. Zależność służbowa: Wicestarosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej cztery lata stażu pracy,
 3. Znajomość ustaw związanych z transportem publicznym (prawo przewozowe, o publicznym transporcie zbiorowym),
 4. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (zwłaszcza pakietu MS Office),
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu zapewniającym przygotowanie w tym języku informacji na stronach internetowych poświęconych funkcjonowaniu transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego,
 2. Prawo jazdy kat. B,
 3. Doświadczenie w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹ KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 7.02.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-01-28
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2020-01-28 10:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1343
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-28 10:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27