BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.5.2020 z 6.02.2020 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ EDUKACJI

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością Systemu Informacji Oświatowej (SIO) ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat poznański oraz ze szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego;

2) Przeprowadzanie analiz liczebności uczniów, analiz liczebności nauczycieli, liczb etatów oraz analiz innych danych, które ujęte są w SIO;

3) Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek;

4) Prowadzenie analiz wyników egzaminów zewnętrznych;

5) Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów profilaktycznych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami w tym zakresie;

6) Prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem kształcenia dzieciom i młodzieży oraz kierowaniem dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7) Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji) oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie kompletowania dokumentacji niezbędnej do właściwej realizacji zadania.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Edukacji.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych,
 3. Umiejętność redagowania tekstów,
 4. Zdolności analityczne,
 5. Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. Umiejętność sprawnego korzystania z przepisów prawa,
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Komunikatywność,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.02.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2020-02-06 12:03
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:06

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1397
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-06 12:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27