BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 787/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO 
z dnia 7 stycznia 2002r.

Wydział Edukacji

Stanowisko Zarządu Powiatu Poznańskiego, w sprawie przekazania szkół rolniczych do resortu rolnictwa.


Reforma systemu oświaty, konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymusza przekształcenie szkół uczących w zawodach rolniczych, w szkoły o kierunkach kształcenia dających absolwentowi szansę na dalsze kształcenie lub podjęcie pracy.
W opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego przekazanie szkół rolniczych pod zarząd Ministra Rolnictwa utrwali starą strukturę kształcenia, dającą absolwentów w zawodach rolniczych bez dużych szans na znalezienie pracy.
Powiat Poznański przekształcił Zespół Szkół Rolniczych w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w którym powstały nowe szkoły kończące się maturą.
Głównymi kierunkami kształcenia w tym zespole są, obok kształcenia ogólnego, profile związane z rolnictwem i ogrodnictwem. Samorząd nasz nie dąży do likwidowania zawodów rolniczych, ale ma na celu tworzenie nowych kierunków kształcenia, dających młodzieży większą szansę znalezienia pracy. Zarząd Powiatu Poznańskiego uważa, ze samorządy lokalne znają bardzo dobrze specyfikę gospodarki i potrzeby rynku pracy w swoim regionie. Zarząd Powiatu Poznańskiego stoi, zatem na stanowisku, aby nie przekazywać szkół rolniczych Ministerstwu Rolnictwa, bowiem to samorząd powinien decydować czy utrzymywać kształcenie rolnicze czy zmieniać ich profil dopasowując je do zmieniającego się rynku pracy.
Uważamy natomiast, aby resort Ministerstwa Rolnictwa dofinansowywał kształcenie rolnicze, w celu szybszego zbliżenia polskiego rolnictwa do struktur Unii Europejskiej.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

Wicestarosta
Jan Grabkowski

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 12:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:41

« wstecz

Banery