BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 788/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2002.

Załącznik nr 1
HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2002

W złotych

Lp. I.
Dochody:
I kwartał     14.800.000
II kwartał    14.800.000
III kwartał   14.800.000
IV kwartał   14.828.163
Razem        59.228.163

II
Wydatki
I kwartał      14.800.000
II kwartał     15.800.000
III kwartał    15.960.000
IV kwartał    13.828.163
Razem         60.388.163

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 12:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:48

« wstecz

Banery