BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 789/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opracowuje się układ wykonawczy dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 zgodnie z załącznikami*: nr 1 dla dochodów budżetu i nr 2 dla wydatków budżetu.

§ 2. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-04 12:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:13

« wstecz

Banery