BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 794/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r. 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją III Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie, art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U nr 91 poz. 578 ze zm.) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie do 1000 zł w związku z organizacją III Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 12 stycznia 2002 r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu Wydziału Rozwoju i Promocji — rozdział 75095 administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego popiera organizację imprez sportowych. Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej odbywają się już po raz trzeci i wpisują się w kalendarz imprez powiatowych integrujących społeczność powiatową
Uważam za zasadne dofinansowanie imprezy w kwocie do 1.000 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 13:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:10

Banery