BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 796/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2002r.

 

w sprawie: zakupienia projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia przeznaczyć kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) zł na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, z okazji 40 rocznicy założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Swarzędzu. Kwota na ten cel pochodziła będzie z rezerwy oświatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W styczniu, 2002 r. szkoła zasadnicza w Swarzędzu będzie uroczyście obchodzić swoje 40 lecie powstania. W ramach wsparcia działań dyrektora oraz nauczycieli, starających się unowocześnić swoja szkołę, kształcić z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, proponuję przeznaczyć z okazji tego jubileuszu kwotę 10 000 zł na zakup projektora multimedialnego.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 13:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 11:05

« wstecz

Banery