BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 818/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia propozycji zmian do umowy o zarządzanie nieruchomością, położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (OP I 3432/3/2001) z dnia 30 marca 2001 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a spółką z o. o. "Lider".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633), Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zatwierdzić propozycje zmian do umowy o zarządzanie nieruchomością położną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (OP I 3432/3/2001) z dnia 30 marca 2001 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zmiany wprowadzone do umowy o zarządzanie (OP I 3432/3/2001) zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a „Liderem” sp. z o.o. mają na celu uszczegółowienie praw i obowiązków stron. Ponadto, zmiany mają charakter techniczny (np. określający sposób przekazywania wpływów z przedmiotowej nieruchomości) oraz porządkowy (poprzez wyznaczenie osób – koordynatorów, do realizacji niniejszej umowy).


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-04 14:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:20

« wstecz

Banery