BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 822/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego, przedstawiony przez Komisję Konkursową, zgodnie z tabelą:

Lp. Szkoła/placówka Rodzaj zajęć-zadania Kwota dotacji

1. ZSO Swarzędz Klub Europejski 1 500
2. ZSO Swarzędz Koło taneczne 1 500
3. ZSO Swarzędz Naukowe Koło Chemiczne 1 500
4. ZSO Swarzędz English Club 1 500
5. ZSOiZ Bolechowo Koło wspierania Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży 1 700
6. ZSOiZ Bolechowo Zajęcia komputerowe 1 500
7. ZSOiZ Bolechowo Zespól taneczny 1 500
8. ZSOiZ Bolechowo Koło Dramatyczne 1 500
9. ZSOiZ Boleehowo Klub Europejski 1 500
10. SOS-W Mosina Zajęcia muzyczne 1 500
11. SOS-W Mosina Warsztaty artystyczne 1 500
12. SOS-W Mosina Miłośnicy Koni 2 000
13. LO Kórnik Klub Pro Sinfonika 2 000
14. LO Kórnik Szkolny Klub Sportowy 2 000
15. LO Kórnik Klub Europejski 1 800
16. ZSOiZ Mosina Koło Kulturoznawcze 1 000
17. ZSOiZ Mosina Koło Medialne 1 500
18. OS-W Owińska Warsztaty plastyczne 2 000
19. OS-W Owińska Koło Teatralne 2 000
20. OS-W Owińska Klub Europejski 2 000
21. ZSOiZ Rokietnica Klub Młodych Florystów 1 000
22. ZSOiZ Rokietnica Zajęcia z zakresu bukieciarstwa 2 000
23. ZSZ Swarzędz Koło Teatralno-Kabaretowe 1 500
24. ZSZ Swarzędz Koło Literackie 1 500
25. LO Puszczykowo Klub Języka Niemieckiego 1 500
26. LO Puszczkowo Edukacja informatyczna 1 500
27. LO Puszczykowo Klub Europejski 1 500
28. LO Puszczykowo Matematyka na Co Dzień 1 500

Razem: 45 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W dniu 15 stycznia 2002 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wnioski szkół na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Łącznie wpłynęło 40 wniosków, z których Komisja wybrała 28 kierując się następującymi kryteriami: kontynuacją zajęć z lat poprzednich, zasięgiem oddziaływania, czasem trwania zajęć.
Przyjęte kryteria są zgodne z Uchwała Zarządu Powiatu nr 732/2001 z dnia 19.11.2001 r.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:33

« wstecz

Banery