BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 823/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej na II edycję Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA - etapu powiatowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia eliminacji powiatowych II edycji Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA w następującym składzie:
1. Lidia Szymczak - Przewodniczący komisji
2. Kazimierz Marchlewski - Członek komisji
3. Joanna Margraf - Członek komisji
4. Elżbieta Pawlicka - Członek komisji
5. Hanna Radomska - Członek komisji
.

§ 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Zawodowych w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska w dniu 19.02.2002 r. o godz. 9.00.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem eliminacji powiatowych, dostarczonym przez Organizatora — Towarzystwo Samorządowe we współpracy z Eurocentrum i Wszechnicą Obywatelską.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z organizowanym powiatowym etapem II edycji Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA istnieje konieczność powołania komisji konkursowej. Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska w dniu 19 lutego 2002 r. o godz. 9.00.
Do udziału w Komisji proponuję 5 osób, w tym przedstawicieli komisji Rady Powiatu, ZSOiZ w Bolechowie oraz przedstawiciela Wydziału Edukacji.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:35

« wstecz

Banery