BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 824/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: przyznania środków finansowych przeznaczonych na nagrody i koszty związane z obsługą konkursu.

Na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity)

§ 1. Przyznaje się kwotę przeznaczoną na nagrody dla trzech najlepszych finalistów i koszty związane z obsługą, konkursu NASZA EUROPA w wysokości: 700,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Towarzystwo Samorządowe w Koninie we współpracy z Eurocentrum i Wszechnicą Obywatelską zwróciło się do Powiatu Poznańskiego z prośbą o pomoc w organizacji II edycji Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA.
Do eliminacji na szczeblu szkolnym przystąpiło wielu uczniów ze szkół średnich z powiatu poznańskiego. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się 4 zespoły (3-4 osobowe) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu oraz Liceum Ekonomicznego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach.
Uważam, ze należy pomóc w realizacji powyższego konkursu i przeznaczyć dla 3 najlepszych finalistów na nagrody oraz na organizację (ciastka, kawa, herbata itp.) kwotę 700,- zł.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 10:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:37

Banery