BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 835/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 lutego 2002r.

w  sprawie:
1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starosta Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery