BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2019/2020

Nr
sprawy:

Nazwa:

Data
zamieszczenia:

Termin
składania
ofert:

Informacja
z otwarcia
ofert
:

Wyniki:

ZP.272.83.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DLA PRACOWNI ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU –  2 CZĘŚCI.

23.12.2020 rok

25.01.2021 rok

Treść informacji (PDF 73kB)

Treść informacji (PDF 127kB)

Informacja dotycząca wyników
(PDF 46.1kB)

ZP.272.77.2020

MODRNIZACJA OWR w KOBYLNICY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ – SEGMENT A.

11.12.2020 rok

29.12.2020 rok zmieniono na 14.01.2021 rok

Treść informacji (PDF 73.8kB)

Treść informacji.(PDF 111kB)

ZP.272.86.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W SWARZĘDZU.

18.12.2020 rok

12.01.2021 rok

Treść informacji (PDF 56.7kB)

Treść informacji (PDF 46.7kB)

ZP.272.79.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA PODGIK W POZNANIU – 6 CZĘŚCI.

30.11.2020 rok

04.01.2021 rok zmieniono na 08.01.2021 rok

Treść informacji (PDF 135kB)

Treść informacji
(PDF 185kB)

ZP.272.82.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – LAPTOPÓW NA POTRZEBY SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI.

26.11.2020 rok

04.12.2020 rok

Treść informacji (PDF 47kB)

Treść informacji (PDF 45.7kB)

ZP.272.41.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU OBIEKTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI

27.10.2020 rok

27.11.2020 rok

Treść informacji PDF 254kB)

Treść informacji (PDF 159kB)

ZP.272.78.2020

ART. 4 PKT 8. ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY MIENIA W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. FRANOWO 26

20.11.2020 rok

26.11.2020 rok

Treść informacji
(PDF 701kB)

ZP.272.57.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 4 CZĘŚCI.

19.10.2020 rok

20.11.2020 rok

____

Treść informacji (PDF 37.3kB)

ZP.272.59.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. CAŁODOBOWA OCHRONA BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

05.11.2020 rok

16.11.2020 rok

zmieniono na 19.11.2020 rok

Treść informacji (PDF 101kB)

Treść informacji (PDF 132kB)
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF 111kB)

ZP.272.65.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG I

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 347kB)

ZP.272.66.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG II

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 446kB)

ZP.272.67.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK – NEUROLOG III

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 444kB)

 ZP.272.68.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - INTERNISTA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 536kB)

ZP.272.69.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - REUMATOLOG

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 454kB)

ZP.272.70.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - CHIRURG

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 351kB)

ZP.272.71.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - ORTOPEDA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 485kB)

ZP.272.72.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - PEDIATRA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 439kB)

ZP.272.73.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - OKULISTA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 454kB)

ZP.272.74.2020

ART. 4 PKT. 8. LEKARZ ORZECZNIK - PSYCHIATRA

04.11.2020 rok

13.11.2020 rok

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 429kB)

ZP.272.55.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZESTAWU RELIEFOWYCH PLANÓW TYFLOGRAFICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH.

19.10.2020 rok

29.10.2020 rok zmieniono na 05.11.2020 rok

Treść informacji (PDF 55.2kB)

Treść informacji (PDF 54.9kB)

ZP.272.52.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO KLASO-PRACOWNI LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE – 2 CZĘŚCI.

02.10.2020 rok

03.11.2020 rok

--------

Treść informacji (PDF 36.9kB)

ZP.272.56.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - 3 CZĘŚCI.

14.10.2020 rok

27.10.2020 rok zmieniono na 30.10.2020 rok

Treść informacji. (PDF 59.4kB)

Treść informacji. (PDF 124kB)

ZP.272.61.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA USŁUG SERWISOWYCH I NA OPROGRAMOWANIE - 3 CZĘŚCI.

16.10.2020 rok

28.10.2020 rok

Treść informacji. (PDF 56kB)

Treść informacji. (PDF 64.9kB)

ZP.272.60.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH.

14.10.2020 rok

26.10.2020 rok

Treść informacji. (PDF 357kB)

Treść informacji. (PDF 63.6kB)

ZP.272.38.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ŚWIADCZENIE USŁUG HOLOWANIA I PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO.

18.09.2020 rok

22.10.2020 rok

Treść informacji. (PDF 67.6kB)

Treść informacji, (PDF 78.8kB)

ZP.272.58.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIIE.

05.10.2020 rok

20.10.2020 rok

Treśc informacji. (PDF 61.9kB)

Treść informacji (PDF 58kB)

ZP.272.44.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. UBEZPIECZENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO – 2 CZĘŚCI.

25.08.2020 rok

30.09.2020 rok zmieniono na 19.10.2020 rok

Treść informacji. (PDF 361kB)

Treść informacji (PDF 52.8kB)

ZP.272.49.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE SERWEROWNI PRZEZNACZONE DLA PODGIK W POZNANIU - 2 CZĘŚCI.

11.09.2020 rok

14.10.2020 rok

Treść informacji (PDF 278kB)

Treść informacji (PDF 49.9kB)

ZP.272.53.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

28.09.2020 rok

06.10.2020 rok zmieniono na 09.10.2020 rok

Treść informacji (PDF 165kB)

Treść informacji (PDF 134kB)

ZP.272.51.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

14.09.2020 rok

23.09.2020 rok zmieniono na 01.10.2020 rok

Treść informacji (PDF 92.6kB)

Treść informacji (PDF 172kB)

ZP.272.54.2020

ART. 4 PKT 8 NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

18.09.2020 rok

29.09.2020 rok

Treść informacji

ZP.272.45.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SWARZĘDZU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

25.08.2020 rok

29.09.2020 rok

Treść informacji (PDF 50.2kB)

Treść informacji (PDF 41.9kB)

ZP.272.32.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI.

12.08.2020 rok

14.09.2020 rok

Treść informacji. (PDF 45.4kB)

Treść informacji (PDF 44.5kB)

ZP.272.36.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 8 CZĘŚCI.

05.08.2020 rok

08.09.2020 rok

Treść informacji (PDF 86.1kB)

Treśc informacji o unieważnieniu. (PDF 71.5kB)

Treść informacji o wyborze ofert (PDF 88.8kB)

ZP.272.42.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET.

21.08.2020 rok

01.09.2020 rok

-----------

Treść informacji (PDF 47.1kB)

ZP.272.40.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ROBOTY BUDOWALNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - 3 CZĘŚCI.

Część nr 1 - ZS w Bolechowie – izolacja i zbiornik.

Część nr 2 - ZS w Bolechowie – dach.

Część nr 3 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu - winda.

14.08.2020 rok

31.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 60.3kB)

Treść informacji. (PDF 60.3kB)

ZP.272.43.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH.

14.08.2020 rok

25.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 42.6kB)

Treść infromacji (PDF 46.6kB)

ZP.272.39.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO W SYSTEM KASET STRAŻY POŻARNEJ.

07.08.2020 rok

24.08.2020 rok zmieniono na 27.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 57.9kB)

Treść informacji. (PDF 46.5kB)

ZP.272.30.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

05.08.2020 rok

14.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 37.37kB)

Treść informacji (PDF 92.42kB)

ZP.272.33.2020

Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w budynku biurowym przeznaczonym na siedzibę PODGIK w Poznaniu.

28.07.2020 rok

13.08.2020 rok

Treść informacji. (PDF 53.1kB)

Treść informacji. (PDF 51.6kB)

ZP.272.26.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ.

07.07.2020 rok

07.08.2020 rok
zmieniono na 11.08.2020 rok

Treść informacji 
(PDF 54.3kB)

Treść informacji (PDF 59.1kB)

ZP.272.25.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ.

03.07.2020 rok

06.08.2020 rok
zmieniono na 12.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 74.7kB)

Treść informacji (PDF 125kB) 
Treść informacji o unieważnieniu części nr 1 postępowania

ZP.272.27.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 60.000.000,00 ZŁ.

30.06.2020 rok

03.08.2020 rok

Treść informacji (PDF 63.8kB)

Treść informacji (PDF 65.1kB)

ZP.272.31.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA SZKOLEŃ I PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU GEOGEBRA.

24.07.2020 rok

30.07.2020 rok

Treść informacji
(PDF 543.51kB)

Treść informacji
(PDF 94.49kB)

ZP.272.03.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ MACIERZY.

29.05.2020 rok

06.07.2020 rok

Treść informacji.
(PDF 47.4kB)

Treść informacji
(PDF 44.7kB)

ZP.272.15.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

02.06.2020 rok

03.07.2020 rok

Treść informacji (PDF 266kB)

Treść informacji (PDF 55.1kB)

ZP.272.23.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA ARTYKUŁÓW ODBLASKOWYCH.

17.06.2020 rok

30.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 43.1kB)

Treść informacji (PDF 41.6kB)

ZP.272.11.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA SZKOLEŃ I PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU GEOGEBRA.

17.06.2020 rok

25.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 547.92kB)

Treść informacji (PDF 94.19kB)

ZP.272.16.2020

WYPOSAŻENIE PRZEZNACZONE DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU.

18.05.2020 rok

22.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 61.9kB)

Treść informacji o unieważnieniu części nr 1 i 2 postępowania (PDF 43.9kB)

Treść informacji o wynikach części nr 3 i 4 postępowania (PDF 64.8kB)

ZP.272.22.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

04.06.2020 rok

17.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 551.43kB)

Treść informacji (PDF 95.63kB)

ZP.272.19.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA POKOI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA CHRONIONE, ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DPS W LISÓWKACH.

04.06.2020 rok

16.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 57.2kB)

Treść informacji (PDF 69.0kB)

ZP.272.18.2020

PRZETARG NIOEGRANICZONY. ŚWIADCZENIE DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ORAZ USŁUGI TRANSMISJI DANYCH DLA POTRZEB PODGIK W POZNANIU - 3 CZĘŚCI.

29.05.2020 rok

09.06.2020 rok zmieniono na 26.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 66.2kB)

Treść informacji (PDF 75.2kB)

ZP.272.9.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W POZNANIU.

15.05.2020 rok

01.06.2020 rok

Treść informacji (PDF 48.5kB)

Treść informacji (PDF 46.1kB)

ZP.272.14.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

17.04.2020 rok

29.04.2020 rok zmieniona na 05.05.2020 rok

Treść informacji (PDF 84.4kB)

Treść informacji (PDF 81.0kB)

ZP.272.12.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA CHRONIONE - 3 CZĘŚCI.

11.03.2020 rok

23.03.2020 rok zmieniono na 08.04.2020 rok

Treść informacji (PDF 662.78kB)

Treść informacji (PDF 86.07kB)

ZP.272.13.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET, OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKICH.

11.03.2020 rok

19.03.2020 rok zmieniono na 07.04.2020 rok

Treść informacji (PDF 563.55kB)

Treść informacji (PDF 86.48kB)

ZP.272.10.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. REALIZACJA KURSÓW DLA NAUCZYCIELI ZAWODU, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI

11.03.2020 rok

18.03.2020 rok

Nie dotyczy

Treść informacji (PDF 141.2kB)

ZP.272.8.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY PODGIK ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU.

12.02.2020 rok

20.02.2020 rok

Treść informacji (PDF 73.21kB)

Treść informacji (PDF 71.33kB)

ZP.272.4.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ZAMONTOWANIE DWÓCH ZEWNĘTRZNYCH DOTYKOWYCH MAKIET, OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKICH, NALEŻĄCYCH OBECNIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH ORAZ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W OWIŃSKICH.

06.02.2020 rok

14.02.2020 rok zmieniono na 19.02.2020 rok

Treść informacji (PDF 91.17kB)

Treść informacji (PDF 89.36kB)

ZP.272.6.2020

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I REALIZACJA KURSÓW DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

03.02.2020 rok

12.02.2020 rok zmieniono na 17.02.2020 rok

Nie dotyczy

Treść informacji (PDF 125.32kB)

ZP.272.7.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY. USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W PRASIE, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

31.01.2020 rok

10.02.2020 rok

Treść informacji (PDF 641.52kB)

Treść informacji (PDF 77.93kB)

ZP.272.92.2019

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW I PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH - 6 Części.

20.12.2019 rok

23.01.2020 rok zmieniono na 30.01.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.90.2019

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA SIECIOWEGO DLA SOSW W OWIŃSKACH.

20.12.2019 rok

22.01.2020 rok

Treść informacji

Treść informacji

ZP.272.2.2020

ART. 4 PKT 8. ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU - 4 CZĘŚCI.

09.01.2020 rok

16.01.2020 rok

Nie dotyczy

Treść uchwały o wyniku postępowania (PDF 666.15kB)

ZP.272.89.2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY. PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY PODGIK ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU.

17.12.2019 rok

09.01.2019 rok zmieniono na 03.02.2020 rok

Treść informacji (PDF 74.45kB)

Treść informacji (PDF 76.61kB)

ZP.272.37.2020

Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

-

-

-

Uchwała Nr 1391/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu

Uchwała Nr 1420/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
    data publikacji: 2019-12-17 11:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 13:25

drukuj całą stronę

Banery