BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 841/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2002r.


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity) oraz art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 830/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani .........................................* , w § 1 pkt 1 zapis "Przemysław Wantuch" zastępuje się zapisem "Hanna Radomska".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Jerzemu Lechnerowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z przedłożonym zwolnieniem lekarskim Pana Przemysława Wantucha – przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycielki Pani .................................* ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 28 lutego 2002 r. należało zmienić zapis w treści w uchwale powołującej powyższą Komisję.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2764
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35