BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 842/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 marca 2002r.

w sprawie:
opracowania aneksu do Programu gospodarki odpadami w zakresie organizacji systemu ewidencji i zbiórki padłych zwierząt.

Uchwała Nr 843/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 marca 2002r.

w sprawie:
pokrycia części kosztów wykonania sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Uchwała Nr 844/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 marca 2002r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 62-041 Tarnowo Podgórne.

Banery