BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 842/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 marca 2002r.

 

w sprawie: opracowania aneksu do Programu gospodarki odpadami w zakresie organizacji systemu ewidencji i zbiórki padłych zwierząt.

Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się:
1. Zlecić firmie Arka Konsorcjum SA w Poznaniu opracowanie aneksu do Programu gospodarki odpadami w Powiecie Poznańskim do 2010 roku w zakresie systemu ewidencji i zbiórki padłych zwierząt.
2. Należność za wykonanie aneksu wyniesie 4.500,- zł + VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Opracowanie aneksu do Programu gospodarki odpadami w Powiecie Poznańskim do 2010 r. ma na celu stworzenie systemu zbiórki i utylizacji padłych zwierząt. Umożliwi również dostosowanie się do nowych przepisów prawnych i wymogów Unii Europejskiej. Martwe zwierzęta najczęściej trafiają na wysypiska, kompostowniki oraz są zakopywane, co powoduje degradację środowiska. Mały jest udział przemysłu utylizacyjnego w zagospodarowaniu padłych zwierząt. Jest to problem niezwykle złożony, gdyż potencjalnym "producentem" padliny jest każde gospodarstwo rolne, które posiada zwierzęta gospodarskie. Jest nim także posiadacz zwierząt towarzyszących. Struktura producentów odpadów jest bardzo rozdrobniona, co powoduje, ze w warunkach braku obowiązkowych ubezpieczeń zwierząt oraz systemu ich identyfikacji, jest niezwykle trudne pobieranie opłaty za zbiórkę i utylizację padliny.
Program utylizacji padłych zwierząt zapewni kontrolę nad systemem zbiórki, utylizacji i niszczeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4040
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46