BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 844/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 marca 2002r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 62-041 Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity) oraz art. 36 a, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/285/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 118, 62-041 Tarnowo Podgórne.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa "Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/285/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym z dniem 1 września 2002 roku, zgodnie z art. 36 a ustawy o systemie oświaty organ prowadzący tj. Powiat Poznański, zobowiązany jest powołać dyrektora tej jednostki.
Pilne powołanie dyrektora szkoły podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia organizacji nowo powstałej szkoły /min. naboru uczniów do szkoły, zatrudnieniem nauczycieli i personelu pomocniczego itp./.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4039
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-05 15:32