BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 845/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2002r.

w sprawie:
 wprowadzenia nowego tekstu załącznika nr 1 oraz nowego tekstu umowy do Uchwały nr 838/2002 z dnia 25.02.02 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie administrowania posiadanym systemem informatycznym oraz opieki nad eksploatowanym oprogramowaniem i sprzętem w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery