BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 846/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2002r.

 

w sprawie: określenia składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 62-041 Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 36a, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.  W związku z Uchwałą, Rady Powiatu Nr XLI/285/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym należy określić skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

§ 2. Określa się skład komisji konkursowej:
- trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę
- dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- jeden przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
- jeden przedstawiciel ZNP
.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Lechnerowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym jest szkołą, która rozpocznie działalność z dniem 1 września 2002 roku. W związku z uchwałą Nr 844/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 4.03.2002r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora powyższej szkoły, należy zgodnie z art. 36a pkt 6 Ustawy o systemie oświaty ustalić skład Komisji Konkursowej.
Ustawa o systemie oświaty w art. 36a pkt 5 mówi, ze w skład komisji konkursowej wchodzą min. przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W chwili obecnej powyższe Rady nie istnieją, dlatego zgodnie z art. 36a pkt 6 Zarząd Powiatu musi określić skład komisji konkursowej i uzgodnić go z nadzorem pedagogicznym.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-07 11:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-30 10:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8541
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-28 15:18