BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 850/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2002r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Centrum Kultury “Zamek” w Poznaniu na przeprowadzenie eliminacji do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który zakończy się Koncertem Galowym laureatów w Międzynarodowy Dzień Poezji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań kwotę dofinansowania w wysokości 1 .000 zł (słownie: jednentysiączłotych) na przeprowadzenie eliminacji do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz zorganizowanie Koncertu Galowego laureatów w Międzynarodowy Dzień Poezji.
2. Eliminacje odbędą się w dniach 5, 6 i 7 kwietnia br. a Koncert Galowy w dniu 21 marca 2002 roku w sali Kameralnej Zamku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 26 Lutego 2002 roku Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu zwróciło się z prośbą o dofinansowanie eliminacji do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs poprzedzą eliminacje najpierw na poziomie obydwu powiatów: ziemskiego i grodzkiego, z których zostanie wyłoniona ekipa reprezentująca powiat poznański w kolejnym etapie w Gnieźnie w dniach od 5 - 7 kwietnia br. Przewidziany został Koncert Galowy laureatów w Międzynarodowy Dzień Poezji tj. 21 marca br. w Sali Kameralnej Zamku.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu w wysokości 1.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 11:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 13:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8407
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15