BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 851/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2002r.

 

w sprawie: przyjęcia oferty na kupno lokali użytkowych położonych na nieruchomości przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592/ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ w związku z uchwałą Nr 820/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 4.02.20002 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze rokowań, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. Adamczyk&Adamczyk na kupno następujących lokali użytkowych mieszczących się w budynku posadowionym na nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 1515 m2, zapisanej w KW Nr 127 669:
- świetlica - o pow. użytkowej 124,74 m2
- pomieszczenia biurowe - o pow. użytkowej 71,12 m2
- magazyn - o pow. użytkowej 55,15 m2

§ 2. Przyjęcie oferty określonej § 1 następuje z uwagi na ustalenie w drodze rokowań ceny sprzedaży lokali użytkowych w wysokości 140 000 zł płatnej w ratach:
- I rata w wysokości: 40 000 zł płatna przed zawarciem aktu notarialnego
- pozostałe cztery raty w wys. 25 000 zł każda, płatne od września do grudnia 2002 r. do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 820/2002 z dnia 4.02.2002 r. postanowił sprzedać w drodze rokowań lokale użytkowe wymienione w § 1 niniejszej uchwały.
Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Poznańskiego przeprowadziła w dniu 7 marca 2002r. rokowania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sp. z o.o. Adamczyk & Adamczyk i ustaliła z powyższym oferentem warunki sprzedaży przedmiotowych lokali określone w § 3 uchwały i w załączonym protokole* z rokowań.
Wyżej wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę sprzedaży w wysokości 120 000 zł. W wyniku rokowań cena została ustalona na kwotę 140 000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

* Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 11:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 13:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8974
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31