BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 867/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej "WARTA" w związku z organizacją III Międzynarodowego Spływu Kajakowego "Warta Tour" 2002.

Uchwała Nr 868/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie na zorganizowanie X Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.

Uchwała Nr 869/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie na zorganizowanie "III Gimnazjady Recytatorów".

Uchwała Nr 870/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia zestawienia podziału środków budżetowych 2002r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała Nr 871/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2002.

Uchwała Nr 872/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 873/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 874/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
przyjęcia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 875/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 876/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:  
przyznania środków finansowych przeznaczonych na organizację finału I Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 877/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wycieczki w Karkonosze dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Uchwała Nr 878/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
ogłoszenie przetargu na wybór biegłego rewidenta dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 879/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 880/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie:
przedłużenia umowy z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o.

Banery