BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 882/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2002r.

 

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 7 ust. 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego upoważnia:
a) Teresę Gromadzińską - kierownika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
b) Macieja Matuszewskiego - starszego specjalistę w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego
c) Mariusza Strzyżewskiego - pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego
do dokonania kontroli Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w zakresie określonym w § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097).

§ 2. Zakres kontroli, o której mowa w § 1 obejmie w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości;
b) zasady prowadzenia rachunku kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164 poz. 1194) i analizę danych wynikających z rachunku kosztów;
c) zasady wynajmowania pomieszczeń zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu Poznańskiego oraz umów dzierżaw i leasingu;
d) kontrolę realizacji wynegocjowanych ugod z wierzycielami;
e) realizację umowy z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych;
f) zużycie leków na oddziałach;
g) czas pobytu pacjenta przed operacja;
h) czasu pracy pracowników oraz delegacje pracowników;
i) dokumentację medyczną.

§ 3. Kontrola odbywać się będzie w dniach od 2 kwietnia 2002 r. do 15 maja 2002 r.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Wykonuj swoje uprawnienia właścicielskie oraz obowiązki nadzorcze określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z pózn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 Listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) w związku z trudną sytuacją Szpitala w Puszczykowie Zarząd Powiatu Poznańskiego uważa za konieczne dokonanie w ww. jednostce rzetelnej i bezstronnej kontroli w celu dokładnego zbadania stopnia realizacji zadań statutowych jednostki oraz prawidłowości gospodarowania mieniem. W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-07 13:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 12:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5443
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56