BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 884/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2002r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity) oraz art. 36a, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę
- Ryszard Pomin - przewodniczący
- Hanna Radomska - członek komisji
- Jerzy Lechnerowski - członek rezerwowy
- Grzegorz Wasielewski - członek komisji
- Jacek Szeszuła - członek rezerwowy
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- Izabela Grabowska - członek komisji
- Maria Cieślewicz-Pawłowicz - członek komisji
- Aleksandra Rychlewska - członek rezerwowy
c) przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
- Anna Nowaczyk-Leśniewska - członek komisji
- Jarosław Lange - członek rezerwowy
d) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Kinga Grek-Kowalczyk - członek komisji
- Mieczysława Raźniak - członek rezerwowy

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z Uchwałą Nr XLI/285/2002 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie założenia z dniem 1 września 2002 roku Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym Zarząd Powiatu Poznańskiego Uchwałą Nr 844/2002 z dnia 4.03.2002 roku ogłosił konkurs na dyrektora powyższej szkoły. Zgodnie z art. 36a pkt 6 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny określił skład Komisji Konkursowej a następnie zwrócił się o wskazanie jej członków /organ prowadzący, nadzór pedagogiczny i organizacje związkowe/. Proponuję przyjąć skład komisji przedstawiony w niniejszej uchwale.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-07 13:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 12:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5438
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46