BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 885/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2002r.

 

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Komornikach na organizację I rajdu rowerowego trzech gmin pn. "Śladami historii".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.),  Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Komornikach kwotę dofinansowania w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na organizację I rajdu rowerowego trzech gmin pn. "Śladami historii".
2. Rajd odbędzie się w dniu 26 maja 2002 r., na trasie Poznań - Luboń - Komorniki.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.
2. Środki finansowe przekazane będą z puli budżetu powiatu z działu 630 - turystyka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie organizacji I rajdu rowerowego trzech gmin pn. "Śladami historii", na trasie Poznań - Luboń - Komorniki. Rajd odbędzie się w dniu 26 maja 2002 roku. Trzy grupy rowerowe wyruszą po wyznaczonej trasie, realizując po drodze wyznaczone zadania. Zakończenie rajdu nastąpi na stadionie sportowym w Komornikach. Rajd ma na celu popularyzację turystyki rowerowej oraz poznawanie ciekawych miejsc historycznych. W Rajdzie weźmie udział około 150 osób z gmin: Dopiewa, Lubonia i Komornik. W ramach rajdu uczestnicy otrzymają pamiątkowe znaczki. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Komornikach w wysokości 1000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-07 13:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 12:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5434
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40