BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 898/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na zorganizowanie koncertu Orkiestry Kameralnej "Alliegria di Vite".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, kwotę dofinansowania w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na zorganizowanie koncertu młodzieżowej Orkiestry Kameralnej "Allegria di Vite"
2. Koncert odbędzie się 22 kwietnia 2002 roku w Kolegium Rungego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienianych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 27 marca 2002 roku Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu zwróciła się z prośbą o dofinansowanie organizacji koncertu Orkiestry Kameralnej "Allegria di Vite"
Koncert odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2002 roku w Kolegium Rungego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Orkiestra "Allegria di Vite" powstała w styczniu 2001 roku, skupiła młodych zdolnych muzyków, studentów i uczniów poznańskich szkół muzycznych. W swej działalności kładzie szczególny nacisk na upowszechnianie kultury muzycznej wśród młodzieży szkolnej.
Zaproszenie na koncert Orkiestry Kameralnej zostanie skierowane przede wszystkim młodzieży szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem szkół z terenu powiatu poznańskiego.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w wysokości 500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 14:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 14:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10369
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46