BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 899/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego na aranżację i modernizację pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 900/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 901/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 902/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 903/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania składników majątkowych (meble biurowe) stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 904/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zbycie składników majątkowych pochodzących ze zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych położonego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8.
2. Powołanie komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 904A/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
rozpoczęcia procedur dotyczących przedsięwzięć termo-modernizacyjnych w budynkach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 905/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach pl. Przemysława 9.

Uchwała Nr 906/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
eliminacji rejonowej rajdu rowerowego młodych rolników do Brukseli.

Uchwała Nr 907/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania dla Zespołu Szkół w Chludowie na zorganizowanie przedstawienia "Moje ...naście lat".

Uchwała Nr 908/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych na realizację przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu niektórych zadań powiatowej biblioteki publicznej d/a powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 909/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r. 

w sprawie:
organizacji III Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej w Kleszczewie o Puchar Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr 910/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 911/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 500 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów konkursu plastycznego pt. "Ogień woda — dwa żywioły".

Uchwała Nr 912/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udziału Powiatu Poznańskiego w kosztach ufundowania sztandaru dla Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.

Banery