BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 900/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić wybór oferty częściowej nr 3 firmy Gadziński z siedzibą w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 14 za cenę 61.457,92 zł brutto.
2. Zatwierdzić wybór ofert częściowych nr 1, 2 i 4 firmy MZ Biuroserwis z siedzibą w Poznaniu ul. Ogrodowa 14 b za łączną cenę 23.105,67 zł brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych (4 załączniki).
Złożono 3 oferty:

oferent nazwa Cena oferty 1 Cena oferty 2 Cena oferty 3 Cena oferty 4

1 GADZINSKI 20.215,48 4.830,44 61.457,92 1.298,20

2 MZ BIUROSERWJS 19.599,64 2.252,74 64.306,74 1.253,29

3 VECTOR COMPUTERS 20.195,15 6.926,6 73.061,75 3.054,44

Na podstawie kryteriów wyboru (cena - 100 %) wybrano ofertę nr 3 oferenta nr 1 oraz oferty nr 1, nr 2 i nr 4 oferenta nr 2.

Suma poszczególnych wybranych ofert wynosi 84.563,59 zł. brutto.
Różnica pomiędzy ceną najniższą za całość zamówienia a sumą poszczególnych, wybranych ofert wynosi 2.848,82 zł brutto.

Jan Grabkowski
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-07 14:20
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 15:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 14:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 11:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12711
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-09 07:46