BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 902/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy Intertrading Systems Technology z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 45, która zaoferowała realizację zadania za cenę 62.470,10 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego złożono 8 ofert.
Ceny ofert:

Nr oferty nazwa Cena
1. Compol II Sp. z o.o. 66.658,62
2. Vector Computers S.C. 70.918,89
3. Intertrading Systems Technology 62.470,10
4. World Computer Systems 70.380,16
5. Bestcom Sp. z o.o. 59.658,00
6. Gamatronic System 68.604,43
7. Hardsoft Telekom 69.308,20
8. P.P.H.U. Plus Sp. z o.o. 73.999,10

Ofertę nr 5, 6 i 8 odrzucono z powodów formalnych. Największą liczbę punktów uzyskała oferta nr 3.

Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:25
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 15:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12696
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49