BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 905/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach pl. Przemysława 9.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 36a ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursowa, w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę
- Jerzy Lechnerowski - przewodniczący
- Ryszard Pomin - z-ca przewodniczącego, członek rezerwowy
- Hanna Radomska - członek komisji
- Elżbieta Pawlicka - członek komisji
- Marzena Turkiewicz-Ziółkowska - członek rezerwowy
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- Izabela Lorenz - członek komisji
- Małgorzata Kamińska - członek komisji
- Krystyna Brych-Rajman - członek rezerwowy
c) przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- Ewa Andrysiak - członek komisji
- Mirosław Grzelak - członek rezerwowy
d)przedstawiciel Rady Rodziców
- Danuta Golian-Leśniarek - członek komisji
- Ewa Ledzińska - członek rezerwowy
e) przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
- Ewa Roszyk - członek komisji
- Anna Nowaczyk-Leśniewska - członek rezerwowy
f) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Rozalia Sikorska - członek komisji
- Danuta Kosmowska - członek rezerwowy

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z upływem powierzenia stanowiska Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Panu ................................*
z dniem 31 sierpnia 2002 roku, Uchwałą. Nr 856/2002 z dnia 18 marca 2002 roku Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora ww. Ośrodka. Zgodnie z art. 36a pkt. 5 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) skład Komisji Konkursowej powołuje Zarząd, po wskazaniu jej członków przez nadzór pedagogiczny radę pedagogiczną i radę rodziców oraz organizacje związkowe.
Proponuję przyjąć skład komisji przedstawiony w niniejszej uchwale.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 09:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12706
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-08 14:04