BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 906/2002
ZARZĄDU PWOIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: eliminacji rejonowej rajdu rowerowego młodych rolników do Brukseli.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 14 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: Przeznaczyć kwotę w eliminacji rejonowej odbędzie się dnia 21 wysokości 1.200,- zł na współudział w finansowaniu rajdu rowerowego młodych rolników który odbędzie się 21 kwietnia 2002 r. w Rokietnicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Biuro Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP jest inicjatorem cyklu imprez mających na celu promocję integracji Polski z Unią Europejską. Ich efektem będzie rowerowy rajd młodych rolników do Brukseli. Współorganizatorami rajdu są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Starostwa Powiatowe. Eliminacje rejonowe przeprowadzone będą w oparciu o bazę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy. Po zakończeniu wyścigu przeprowadzony zostanie konkurs z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe w Poznaniu jako współorganizator eliminacji zabezpiecza obsługę medyczną - karetkę, część nagród oraz aprowizację.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 09:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12698
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49