BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 907/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania dla Zespołu Szkół w Chludowie na zorganizowanie przedstawienia "Moje ...naście lat".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Zespołowi Szkół w Chludowie, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo kwotę dofinansowania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na zorganizowanie przedstawienia "Moje ...naście lat".
2. Przedstawienie odbędzie się w Zespole Szkół w Suchym Lesie w dniu 19 kwietnia 2002 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 9 kwietnia 2002 roku Zespół Szkół w Chludowie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji przedstawienia "Moje ...naście lat", przygotowanego przez uczniów szkół i gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego. Przedstawienie jest podsumowaniem warsztatów teatralnych, realizowanych przez Poznańską Fundację Artystyczną przy pomocy finansowej powiatu poznańskiego, które odbyły się na przełomie 2001/2002 roku. Spektakl, który odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2002 roku w Zespole Szkół w Suchym Lesie, umożliwi uczniom biorącym udział w wyżej wymienionych warsztatach prezentację swoich możliwości.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Zespołu Szkół w Chludowie w wysokości 2.000 zł.

Marek Woźniak
Członek Zarządu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12695
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49