BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 908/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: przydzielenia środków finansowych na realizację przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu niektórych zadań powiatowej biblioteki publicznej d/a powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przydziela się środki finansowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w wysokości 25.640 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) na realizację niżej wymienionych zadań w roku 2002:
- zorganizowanie trzech szkoleń dla kadry bibliotekarskiej z terenu powiatu poznańskiego, w tym jedna narada rejonowa wszystkich bibliotekarzy powiatu,
- instruktaż i pomoc metodyczna: konsultacje w WBP i CAK oraz wyjazdy instruktorskie do bibliotek 17 gmin,
- prowadzenia rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie za 2001 r. oraz analizy półrocznej za rok 2002,
- zorganizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- pośrednictwa w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i kursy.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 14 marca 2002 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B.Prusa 3 udzieliła odpowiedzi na złożoną przez Starostwo propozycję realizacji niektórych zadań powiatowej biblioteki publicznej w roku 2002 i zaproponowała wykonywanie niżej wymienionych zadań dla bibliotek z terenu powiatu poznańskiego za kwotę 25.640 zł:
- zorganizowanie trzech szkoleń dla kadry bibliotekarskiej z terenu powiatu poznańskiego, w tym jedna narada rejonowa dla wszystkich bibliotekarzy powiatu,
- instruktaż i pomoc metodyczną oraz konsultacje w WBP i CAK, a także wyjazdy instruktorskie do bibliotek 17 gmin,
- prowadzenia rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie za 2001 r. oraz analizy półrocznej za rok 2002,
- zorganizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.
- pośrednictwa w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i kursy.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjecie uchwały.

Marek Woźniak
Członek Zarządu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 09:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12707
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-08 14:04