BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 911/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości 500 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów konkursu plastycznego pt. "Ogień woda — dwa żywioły".

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 15 i 16, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01.142.1592 — tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów szczebla powiatowego konkursu plastycznego pt. "Woda ogień — dwa żywioły" organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Finał konkursu odbędzie się dnia 18 kwietnia 2002 roku. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wydziałów Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji oraz Promocji i Rozwoju.

§ 2. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone przez przedstawiciela Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Środki finansowe określone w § 1 będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 75495 - Bezpieczeństwo publiczne/Pozostała działalność.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Konkurs plastyczny "Woda ogień — dwa żywioły" zorganizowany został przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na terenie powiatu poznańskiego, zgodnie z regulaminem konkursu, jego organizację powierzono wydziałowi odpowiedzialnemu za sprawy obrony cywilnej. Popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową jest ważnym elementem kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu środków finansowych w wysokości 500 zł.

Ryszard Pomin
Starosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 14:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 10:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12960
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 11:56