BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 915/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie II przetargu, nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r. (Dz. Urz. Woj. Wielk Nr 59. poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy MZ Biuroserwis z siedzibą w Poznaniu ul. Ogrodowa 14 B, która zaoferowała realizację zadania za cenę 36. 852.12 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 2 oferty.

Ceny ofert:
Nr oferty nazwa Cena
1 MZ Biuroserwis 36.852,12
2 Zakład Techniki Biurowej 40.687,91
Infobiurotechnika S.A.

Największą liczbę punktów uzyskała oferta nr 1.

Ryszard Pomin
Starosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-02 10:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7139
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-02 10:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40